Onze visie

Missie van ons centrum
Het centrum heeft tot doel de integratie of reïntegratie van kleuters en lagere schoolkinderen te bevorderen in alle maatschappelijke contexten.

 

Dit betekent concreet:

 • het opstellen en uitvoeren van een revalidatieplan op maat van elk kind, zodat zijn/haar mogelijkheden maximaal kunnen ontwikkelen
 • de pedagogische ondersteuning aan het gezin, indien hier een vraag naar is
 • de samenwerking met personen en diensten die voor het kind dezelfde doelstelling nastreven.

Visie van ons centrum

Ons centrum wil:

 • een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk gefundeerde revalidatie aanbieden

Dit wil zeggen:

 • De betrokken persoon moet in de eigen omgeving (gezin, school,…) kunnen blijven.
 • De betrokkenheid en medewerking van deze eigen omgeving moet maximaal benut worden.
 • De motivatie van de gebruiker en/of zijn/haar omgeving belangrijk is voor een goede revalidatie.
 •  

Waarden van ons centrum

 • Geloof in de unieke eigenheid van elke persoon en/in zijn omgeving.
 • Geloof in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind, jongere of volwassene.
 • Respect voor de culturele en filosofische waarden van elk individu.
 • Respect voor de privacy van elke persoon en zijn omgeving.
 • Vertrouwen in de deskundigheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.
 • Continu streven naar verbeteren van de hulpverlening en naar innovatie.

 

De missie, visie en waarden worden als volgt kenbaar gemaakt:

Aan de gebruiker

 • via de folder van het centrum
 • via mondelinge informatie
 • via de website

Aan het personeel

 • via het kwaliteitshandboek

Aan derden

 • via de folder van het centrum
 • via de website