Psychomotoriek

Het stimuleren van de psychomotorische vaardigheden kan je op verschillende manieren bereiken. De ingangspoort kan enerzijds de motoriek zijn; aan de hand van bewegingservaringen leert het kind zijn lichaam beter kennen, zich oriënteren in de ruimte, zich focussen, wordt het geheugen en de motoriek zelf gestimuleerd. Anderzijds kan de cognitie ook een ingangspoort zijn; dit houdt in dat kinderen zich bewust worden van waarmee ze bezig zijn, zich zelf leren sturen, feedback geven en zich er bewust van worden dat foutjes maken mag.

 

Kortom bij jongere kinderen betekent dit het stimuleren van de werkhouding, de grove motoriek, de visuele vaardigheden, de visuomotoriek, het geheugen, de ruimtelijke oriëntatie, de lateralisatie, schrijfvoorbereidende vaardigheden, … Dit alles wordt eerst met concreet materiaal geoefend en daarna pas op papier.

 

Bij oudere kinderen komen de volgende zaken vaak aan bod: het schrijven, de ruimtelijke oriëntatie, het ruimtelijk inzicht, het gestructureerd leren werken, het nauwkeurig leren werken, de grove motoriek, …

 
 
Digital StillCamera