Sociale Dienst

Binnen het revalidatiecentrum co├Ârdineert de sociaal assistente de wachtlijst. Aanmeldingen komen via haar binnen en gebeuren bij voorkeur telefonisch.

 

De aanmeldingen gebeuren met de sociaal assistente van de sociale dienst. Tijdens dit eerste verkennend telefoongesprek worden een aantal basisgegevens verzameld en worden de zorgen omtrent het kind bevraagd.

 

Na het doorlopen van de wachtlijst staat onze sociaal assistente in voor het intake- en het adviesgesprek. Het plannen van de onderzoeken en de contacten met school, ouders en mogelijke andere betrokkenen verlopen via haar. Zij verzorgt eveneens de correspondentie met de mutualiteiten. Tijdens de multidisciplinaire behandelingen kunnen ouders bij de sociaal assistente terecht voor bijkomende ondersteunende gesprekken.

 

Intakegesprek

Nadat het kind de wachtlijst heeft doorlopen, wordt er een intakegesprek gepland. In dit eerste gesprek wordt er uitgebreid gepeild naar de hulpvraag, de ontwikkelingsgeschiedenis en de huidige ontwikkeling.

 
Indien de ouders akkoord gaan, wordt er contact opgenomen met het CLB of andere diensten die de betrokkene reeds onderzocht hebben. Daarnaast verzamelen we ook de gegevens van het kind m.b.t. het functioneren op school. Dit gebeurt via vragenlijsten ingevuld door de leerkracht en eventueel aangevuld met een observatie in de klas of thuis. Op het einde van het gesprek worden, indien nodig, de testmomenten vastgelegd. De sociaal assistente zal dan ook een dossier openen en een aanvraag doen voor terugbetaling bij de mutualiteit.
 
Bij het intakegesprek brengt u volgende documenten mee:
– Een verwijsbrief van een arts
– Vignetten van het kind (en van de titularis)
– Eventuele verslagen van voorgaande onderzoeken