Arts

De revalidatie-arts evalueert de behandelingen tijdens de wekelijkse teamvergaderingen. Om ervoor te zorgen dat de behandeling zo goed mogelijk verloopt zijn regelmatige onderzoeken en observaties noodzakelijk. Deze onderzoeken en observaties gaan steeds door in het revalidatiecentrum. Tijdens de diagnostische fase van het traject wordt de patiënt minstens één keer gezien door de revalidatie-arts. Tijdens de behandeling komt de cliënt minstens twee keer per jaar op consultatie bij de revalidatie-arts.