Aanmelding en wachtlijsten

De aanmelding

 

De aanmelding gebeurt telefonisch, liefst door de ouders zelf.

Indien de wachtlijst open is, kunnen aanmeldingen op het nummer 016/ 84 57 87.

De maatschappelijk assistente noteert een aantal gegevens. Op basis van de verkregen informatie, bespreekt ze in team of dat de hulpvraag in overeenstemming is met:

 

  • het aanbod van CAR Lovenjoel
  • de bepalingen uit de overeenkomst tussen het Agentschap Zorg & Gezondheid en CAR Lovenjoel.

Indien er aan de voorwaarden wordt voldaan, komt het kind op onze wachtlijst te staan. De aanvraag voor een multidisciplinair onderzoek gebeurt steeds door een verwijzing van een externe arts (huisarts, specialist, CLB-arts…).

 

Wachtlijsten

Al onze wachtlijsten voor multidisciplinaire revalidatie zijn gesloten.

Wij zullen hieromtrent via onze website een nieuw bericht plaatsten op vrijdag 19 juni 2020.