Psychologie

Kinderen met een ontwikkelings- of leerstoornis hebben meestal al een moeilijke weg achter de rug. Ze dragen vaak een rugzak vol faalervaringen mee. Ze hebben minder dan andere kinderen de kans om succeservaringen op te doen.

 

Tijdens psychologische begeleiding staan we hier uitgebreid bij stil. We gaan samen na wat er moeilijk is. We trachten hen op een aangepaste manier uit te leggen wat een leerstoornis, autisme of ADHD is. Door hen “woorden te geven”, trachten we hen meer greep te laten krijgen op hun moeilijkheden. De kinderen worden weerbaarder omdat ze hun probleem ook aan anderen kunnen uitleggen. We leren “hulp vragen” wanneer het nodig is.

 

Na het begrijpen van het probleem komt vaak het verwerken ervan. Gevoelens van verdriet, boosheid, teleurstelling, onmacht,…. mogen een plaats krijgen. We nemen ze niet weg, we dragen ze mee met het kind en zijn/haar omgeving. Naast de problemen gaan we ook samen op zoek naar de talenten van een kind en leren ervan te genieten.

 

Bij kleuters met ontwikkelingsmoeilijkheden verloopt ook de ontwikkeling van de spelvaardigheden op een andere manier. Soms zal één bepaalde spelsoort goed ontwikkelen, terwijl een andere spelsoort wat genegeerd wordt (bv een kind dat graag fantasiespel speelt, maar niet houdt van constructiespel). Soms zijn alle spelvaardigheden ernstig vertraagd ten gevolge van de algemene ontwikkelingsachterstand. Tijdens observatie wordt eerst in kaart gebracht welke vaardigheden het kind al beheerst. Nadien zal in kleine stapjes getracht worden om datgene wat nog moeilijk is te stimuleren.

 

Tijdens therapeutische begeleiding maken we gebruik van allerlei materialen en technieken, afhankelijk van de interesses en vaardigheden van het kind. Enkele voorbeelden zijn: allerlei soorten vertel- en babbelspelletjes, gezelschapsspelletjes, we maken een “ik boek” of een “gevoelenswoordenboek”, werken met foto’s, tekeningen, rollenspelletjes, werken met verhalen en kinderboeken, creatieve opdrachten, spelen in de spelkamer… Tijdens alle activiteiten blijft het opdoen van succeservaringen een belangrijke rode draad. De belangrijkste denkkaders zijn het systeemdenken en de cognitieve gedragstherapie.

 

Band Psycho