Ergotherapie

Bij kleuters betekent dit de voorbereidende rekenvaardigheden zoals tellen, ruimtelijke begrippen, hoeveelheidsbegrippen en eerste stappen tot logisch denken. Deze vaardigheden worden gestimuleerd via oefeningen met concreet materiaal en spelactiviteiten. Wanneer het kind er klaar voor is worden er ook werkblaadjes aangeboden.

 

Daarnaast komen ook fijne motoriek en vormgeving aan bod. Dit gebeurt via knutsel- en tekenactiviteiten waarbij stapsgewijs de moeilijkheidsgraad wordt opgebouwd voor bijvoorbeeld de potloodgreep, de schaargreep, de oog-handcoördinatie enz. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn enerzijds het ontwikkelingsniveau en het tempo van het kind. Anderzijds zorgen we ervoor dat het kind voldoende succeservaring kan opdoen. Bij dit alles gaat er ook veel aandacht naar het stimuleren van de werkhouding en algemene schoolrijpheid.

 

Bij de oudere kinderen stimuleren we de rekenvaardigheden. Dit kan het versterken van het rekeninzicht zijn of het automatiseren van de rekentechnieken. De methode wordt individueel aangepast aan de sterke en zwakkere kanten van het kind. Indien nodig rekenen we met ondersteuning van visueel materiaal : concreet materiaal, rekenhandelingen, visuele schema’s of stappenplannen. Dikwijls oefenen we vanuit de huistaken en lessen die het kind meekrijgt van de school.

 

Het inoefenen of automatiseren van de nodige denkstappen doen we eveneens met rekenspellen aan tafel of op de computer Eventueel bespreken we met de school en de ouders een voorstel van differentiatiemaatregelen. Naast de rekenactiviteiten gaan we bij de oudere kinderen ook dieper in op “leren leren.”

 

Band ergo 2