Onze doelgroepen

-> CAR Lovenjoel biedt intensieve “multidisciplinaire revalidatie” aan kleuters en lagere schoolkinderen met:
 


Een ontwikkelingsvertraging

Wanneer het kind (veelal op kleuterleeftijd) een vertraagde ontwikkeling vertoont. Wanneer vaardigheden en gedrag niet spontaan uit de omgeving worden overgenomen. Wanneer het kind moeilijk tot zelfstandig werken komt en extra aandacht en uitleg nodig heeft. Of wanneer het bij de overgang naar de lagere school niet als schoolrijp beschouwd wordt. De ontwikkeling verloopt over de ganse lijn trager dan normaal mag verwacht worden. Wanneer het kind meer tijd nodig heeft om nieuwe vaardigheden en inzichten te leren.


Een autismespectrumstoornis

Wanneer het kind niet adequaat reageert op sociale signalen van zijn omgeving, volwassen en leeftijdsgenootjes en hiermee al dan niet het groepsgebeuren verstoort. Wanneer samen spelen en vriendschappen moeilijk verlopen. Wanneer veranderingen en nieuwe situaties het kind uit evenwicht brengen. Wanneer zijn of haar gedrag soms moeilijk te begrijpen is.

Meer informatie rond autime: https://www.participate-autisme.be/


Een hyperkinetische stoornis

Wanneer een kind opvalt door overbeweeglijk en impulsief gedrag. Wanneer een kind onhandig is, niet kan opletten en zit te prullen of altijd alles kwijt is. Wanneer het ondanks een goede begaafdheid, wisselend prestaties levert en slechts moeizaam leerstof inprent en verwerkt, omdat het zich niet kan concentreren. Hun gedragsproblemen zorgen ervoor dat ze door hun omgeving vaak als ’lastig’ worden bestempeld en dat ze door leeftijdgenootjes soms gemeden worden. Hun schoolse prestaties zijn veelal ondermaats.

Meer informatie vindt u: https://www.adhd-traject.be/nl


Een complexe ontwikkelingsstoornis

Dit zijn kinderen die ondanks hun normale begaafdheid toch nog op bepaalde ontwikkelingsdomeinen trager evolueren. Bij peuters en kleuters kan dit tot uiting komen in een tragere spraak- en taalontwikkeling of een vertraagde motorische ontwikkeling. Dit alles kan nog verzwaard worden door gedragsproblemen.

In de lagere school zien we dat het leren moeilijker verloopt. Men spreekt van dyslexie als het lezen moeizamer verloopt, dyscalculie als het rekenen moeilijker is, dysorthografie als het schrijven stroef verloopt. Naast de uitgesproken lees-, spelling- of rekenproblemen vertonen ze vaak aandachtsproblemen, gedragsproblemen, faalangst of andere emotionele problemen.