Corona

Beste zorggebruikers van Zeplin,
 
Naar analogie met de verdere versoepelingen in de maatschappij kan ook binnen onze sector vanaf woensdag 9 juni wat meer.
 
Dat betekent niet dat er teruggekeerd kan worden naar een normale situatie zonder meer. Het virus is nog steeds aanwezig en de besmettingscijfers zijn, hoewel in dalende lijn, nog steeds relatief hoog. De preventieve en hygiënische maatregelen (mondmasker, afstand, hygiëne en ventilatie) dienen strikt gerespecteerd te blijven. Daarnaast blijven de nationale richtlijnen gelden, net zoals mogelijk bijkomende maatregelen van lokale of bovenlokale autoriteiten.
 
De maatregelen, zoals opgelegd door het Overlegcomité, moeten ten alle tijden gerespecteerd worden.
De instructies voor testing na reizen naar het buitenland zijn beschikbaar via volgende link: https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/reizigers
 
CONCREET
 

 • We zetten maximaal in op ventileren en afstand houden zowel bij de individuele therapie als bij de groepstherapie, het onderzoek en de gesprekken. Wanneer dit niet kan, houden we onze mondneusmaskers aan.
 • Alle personen van 12 jaar of ouder dragen ook een mondneusmasker wanneer de afstand van anderhalve meter niet gerespecteerd kan worden of wanneer men zich verplaatst in het centrum
 • De wachtzaal kan weer, beperkt, gebruikt worden.
 • Elke bezoeker ontsmet de handen bij het betreden van het centrum en registreert zich door de QR code die ophangt aan de ingang te scannen en zijn/haar gegevens in te vullen.
 • Minstens 1 keer per dag reinigen en desinfecteren we de high-touch oppervlakken.
 • Na een individueel gesprek of groepsactiviteit worden tafels en gebruikt materiaal gereinigd.
 •  

Indien u zich ziek voelt, komt nu niet naar uw afspraak. U kunt afbellen of een mailtje sturen naar de persoon met wie u een afspraak had.
 
Ook aan de personen die onze zorggebruikers brengen of halen, vragen we om dat niet te doen als ze zich ziek voelen.
 
Als u niet zeker bent of u beter wel of niet naar het centrum komt, neemt u hiervoor contact op met uw huisarts en volgt u zijn/haar advies.
 
 
SYMPTOMEN
 
Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met -minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak:

 • hoest
 • dyspnoe (onregelmatige ademhaling)
 • thoracale pijn ( pijn aan de voor- of achterzijde van de borstkas)
 • acute anosmie (reukverlies)
 • of dysgeusie (smaakstoornis)
 • Bij kinderen is enkel koorts zonder duidelijke oorzaak voldoende om de diagnose van COVID-19 te overwegen tijdens een epidemie

OF -minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak

 • koorts
 • spierpijn
 • vermoeidheid
 • rhinitis (ontsteking van neusslijmvlies)
 • keelpijn
 • hoofdpijn
 • anorexie
 • waterige diarree
 • acute verwardheid
 • plotse val

OF-verergering van chronische respiratoire symptomen (COPD, astma, chronische hoest…)
 
Oprechte dank voor uw medewerking
 
Team Zeplin