Orthopedagogie

Tijdens deze therapie wordt er veel aandacht besteed aan werkhouding, taakgerichtheid, concentratie, planning en het organiseren van taken zoals school- en huiswerk. Daarnaast worden bij kleuters ook de voorbereidende rekenvoorwaarden gestimuleerd en bij lagere schoolkinderen worden de algemene rekenvaardigheden onder de loep genomen (zie ook ergotherapie).

 

“Leren leren” krijgt hier ook een plaatsje. Op school krijgen kinderen jaar na jaar meer leerstof te verwerken waardoor ze soms niet meer weten waar te beginnen. Door een zelfinstructiemethode aan te leren, zouden de kinderen zelf in staat moeten zijn om stap voor stap nieuwe informatie op een constructieve manier te verwerken.

 

Er wordt steeds gewerkt vanuit de sterke cognitieve vaardigheden om zo compensatie te bieden voor de vaardigheden die wat minder goed ontwikkeld zijn. Via gerichte ondersteuning zoeken we samen naar optimale ontplooiingskansen vertrekkende van de mogelijkheden en sterktes.

 

Er is veel aandacht voor positieve bekrachtiging en het opdoen van succeservaringen, waardoor het zelfbeeld van het kind verstevigd wordt en het meer zelfvertrouwen krijgt.

 

meichenbaum-beertjes-geronimo